Video

Ý nghĩa và mức độ quan trọng của cung và mạng

  1. Cung ký: KHẢM - LY - CHẤN – TỐN; CÀN – KHÔN – CẤN – ĐOÀI; dùng xem việc kết giao bạn bè thân, hùn hạp làm ăn và kết hôn, sinh con, hướng nhà cửa. (10 điểm)
  2. Mạng chính (thiên can): dùng để tính toán thời vận làm ăn và phát triển sự nghiệp; xem kết hôn, sinh con, hùn hạp làm ăn (trong trường hợp khắc nhau về cung); khắc về thiên can không nguy hiểm bằng khắc cung. (7 điểm)

C.Mạng phụ (địa chi): dùng chọn người nuôi dạy con cái, bố trí Nhân sự theo ê-kip trong công ty, bạn bè. (3 điểm)

  1. Mạng ngũ hành nạp âm: dùng để xem nghề nghiệp, màu sắc nhà cửa, xe cộ, quần áo, điện thoại, số nhà, số dt, số tầng lầu, số căn hộ, số xe, màu xe và trang sức, máy tính...

Mạng ngũ hành nạp âm là mạng dựa trên sự kết hợp giữa 10 thiên can và 12 địa chi tạo nên bảng lục thập hoa giáp và được chia thành 30 cặp, 1 cặp tương ứng với 1 mạng nạp âm.