Video

Vận mệnh có thay đổi được không

‘’Mọi thứ đều thay đổi chỉ có sự thay đổi là không đổi’’

Bí quyết để thay đổi Vận Mệnh:

Một ý nghĩ hướng thiện sẽ chấn động cả lục giới, cái tôi cũ trước đó đã chết, cái tôi mới được sinh ra.

Người chưa có được thiên thời thì tạo dựng địa lợi 9( sống hài hòa với tự nhiên mà không phá)

Người chưa có được địa lợi thì xây dựng Nhân hòa ( sống hài hòa với người mà không tranh)

Người chưa có được nhân hòa thì tạo dựng thiên thời ( hạt giống phước báu của chúng ta)

Tạo ra các duyên tốt sẽ làm tâm thay đổi – tâm tốt sẽ chuyển vận tốt theo – vận tốt sẽ giúp chuyển được định mệnh.

Cứ như vậy mà phát huy thì ắt sẽ chuyển hung thành cát...

Phong thủy giúp ta thấu hiểu bản thân và từ đó tích cực học tập rèn luyện và thay đổi ‘VẬN VÀ MỆNH’, giúp ta xây dựng sự nghiệp và gia đạo hạnh phúc chính là tạo thiên thời.

Phong thủy giúp chúng ta làm ăn kinh doanh dễ dàng có tài lộc thông qua việc chọn hướng nhà, hướng công ty, bố trí và sắp xếp sự việc theo tính chu chuyển của khí động học tạo sinh khí tức địa lợi.

Phong thủy cũng giúp chúng ta trong chọn đối tác làm ăn kinh doanh, cộng sự làm việc hay thời điểm để bắt đầu kinh doanh thuận lợi tránh rủi ro tức là nhân hòa

Có người nói rằng ‘ ai cũng biết phong thủy dưỡng người, nhưng lại không biết rằng con người mới dưỡng thành phong thủy’, là có ý như vậy.