Video

Phong thủy văn phòng công ty: Đặt két sắt, bàn giám đốc và bàn làm việc đúng phương vị

Ánh sáng, bàn ghế, cách bài trí văn phòng trong công ty là những yếu tố ảnh hưởng quan trọng ảnh hưởng đến năng suất, sự thành công của công việc trong công ty.

Khi bắt tay vào bài trí một văn phòng làm việc, bạn cần xác định các phương hướng tốt nhất đối với công ty. Tiếp theo, hãy chú ý đến thành phần thiết kế nội thất và bài trí cho từng phòng ban. Nếu chọn đúng phương hướng thích hợp, nguồn năng lượng ở nơi này sẽ hỗ trợ tối đa, giúp công việc của các bạn ngày càng được tiến triển tốt đẹp

Nếu nói đến phong thủy bàn làm việc cho quý “sếp”. Ai cũng phải tin rằng điều đó là chuyện hệ trọng. Không chỉ mang lại sự man mắn, thành công trong công việc, mà còn mang lại “nhậm chức” lâu dài hay không nữa. Trong phong thủy bên Trung Quốc, người ta đặc biệt tin dùng vào nó. Như là 1 ma lực nào đó, khiến phải tuân theo những cái gì mà mình không thấy được.Bởi vì vậy việc đặt bàn làm việc đúng phong thủy cực kỳ quan trọng.

 

Thuật phong thủy cho rằng, việc đặt bàn lãnh đạo và các phòng ban đúng phương vị tốt lành sẽ giúp các sếp thêm đảm lược, trí tuệ, ảnh hưởng đến sự hưng suy trong quản lý, thành bại trong sự nghiệp. Và ngược lại nếu sắp đặt phương vị sai sẽ đem lại sự mâu thuẫn, xung đột và chồng chéo công việc cũng như sự tập trung cao độ cho ban giám đốc và các phòng ban.

Phong thủy học cho rằng, người ngồi làm việc phải được tiếp nhận sinh khí tốt thì thì mới minh mẫn trong điều hành công việc. Để có điều đó, trên bàn làm việc nên phải đặt bộ thất tinh trận đồ, tháp văn xương, cầu thạch anh để gia tăng năng lượng,hóa giải khí xấu, đem lại trí lực tối đa và sức khỏe để công việc hanh thông theo ý nguyện.