Video

Hạn tam tai là gì, cần lưu ý trong 3 năm liên tiếp

Hạn tam tai tức là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam = Ba (tai họa, họa hại). Trong 1 đời người, cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Về cơ bản: năm đầu tam tai, không nên bắt đầu làm việc trọng đại; năm giữa tam tai không nên dừng việc đang tiến hành vì thường sau đó tiếp tục dễ gặp trở ngại; năm cuối tam tai, không nên kết thúc việc quan trọng vào đúng năm này.

Một số việc xấu thường xảy đến cho người bị tam tai:

  • Tính tình nóng nảy bất thường.
  • Có tang trong thân tộc
  • Dễ bị tai nạn xe cộ.
  • Bị thương tích
  • Bị kiện thưa hay dính đến pháp luật
  • Thất thoát tiền bạc
  • Mang tiếng thị phi
  • Tránh cưới gả, hùn vốn, mua nhà và kị đi sông đi biển.

Tiếp tục làm những việc đã làm từ trước thì thường không bị ảnh hưởng nặng. Không nên khởi sự trong những năm tam tai.