Video

BỐ TRÍ BAN THỜ TỔ TIÊN NGÀY TẾT

1. Giữ bàn thờ sạch tỏ lòng tôn kính

2. Bày biện chu đáo lễ cúng

3. Trái cây và hoa tươi tươm tất trên bàn thờ

4 Bàn thờ không gian ngoài lớn trong nhỏ

5. Bàn thờ Thánh Thần ánh sáng đủ để tụ khí

6. Bàn thờ ông bà tổ tiên ánh sáng ít để ông bà ngự

7 Không đặt các đồ linh tinh lên bàn thờ