Video

Hướng dẫn sơ bộ về cách bố trí và đặt ban thờ thần tài đúng phong thủy

Thứ nhất, vị trí tọa và hướng đặt bàn thờ thần tài Ông Địa

          Thứ hai, đồ cúng Thần Tài - Ông Địa

          Thứ 3, cách lau dọn, trang trí Thần Tài - Ông Địa theo đúng phong thủy

          Thứ 4, ngày rước ông Thần Tài - Ông Địa về nhà vào ngày vía

          Thứ 5, cách thắp nhang cho đúng