Bố trí bàn thờ chúa – phật - gia tiên

Chúa – phật là phải thờ ở vị trí cao nhất và phải đẹp nhất. Phật là bậc thầy của trời và người, là bậc chí tôn, là thiên nhân sư nên chỉ thờ chay, nếu thờ sai cách sẽ bị thiên long hộ pháp, bị các vị hộ thần gõ đầu, càng cúng sai càng lụng bại...

          Thứ nhất, giữ sạch bàn thờ tỏ lòng tôn kính

          Thứ hai, bày biện chu đáo lễ cúng

          Thứ 3, trái cây và hoa tươi tươm tất trên bàn thờ

          Thứ 4, bàn thờ không gian ngoài lớn trong nhỏ

          Thứ 5, bàn thờ Thánh thần ánh sáng đủ để tụ khí

          Thứ 6, bàn thờ ông bà ánh sáng ít để ông bà ngự

          Thứ 7, không đặt các đồ linh tinh trên bàn thờ